Декретну відпустку: зі скількох тижнів йдуть, особливості оформлення і як оплачується

Які існують декретні виплати і виплати по вагітності, пологах і догляду за дитиною

Постановка на гінекологічний облік в поліклініці або стінах жіночої консультації, здійснена до настання дванадцятого тижня вагітності, дає право жінці на одноразову допомогу, яка становить 581 рублів 73 копійок на 2016 рік. Така допомога видається на підставі наданої довідки, виданої медичним закладом про те, що майбутня мати перебуває на їх обліку.

На додаток до цього, один з батьків новонародженої дитини має право отримати за місцем свого працевлаштування одноразова допомога, яка призначається при народженні малюка. Сьогодні воно становить 15 512 рублів 65 копійок.

декрет

Коли декрет припиняється, більшість матерів оформляють відпустку по догляду за власною дитиною до досягнення нею певного віку (1,5 і 3 років). Протягом нього, з моменту виходу і до досягнення півтора років, мати буде отримувати на щомісячній основі дитячу допомогу в загальній сумі, що дорівнює 40 % її доходу за місцем роботи. Дана виплата не може бути менше гранично припустимого значення, яке становить 2908,62 рублів в 2016 році. Ця сума призначається матері у випадку народження у неї дитину. Друга і наступна дитина буде забезпечуватися державним посібником у 5817,24 рублів.

Якщо жінка взяла декретну відпустку по догляду за дитиною до 3-х років, після досягнення дитиною віку 1,5 років мати отримує лише 50 рублів щомісяця від роботодавця. За нею зберігається робоче місце до досягнення дитиною 3-х річного віку. При цьому жінка може в будь-який момент вийти на роботу, написавши відповідну заяву.

Необхідно пам’ятати, що народження двійні або трійні дає підставу для отримання всіх належних виплат на кожного з дітей. Всі передбачені нарахування здійснюються бухгалтерією підприємства на підставі довідки, виданої ЗАГСом і підтверджує факт народження малят, а також документа, одержаного за місцем роботи батька, з підтвердженням того, що другий з батьків не оформляв на себе законодавчо закріплених посібників.

Підстави для надання декретної відпустки

Тридцята тиждень вагітності має велике значення для оформлення відпустки на час декрету. Саме в цей час майбутня мати запрошується для відвідування декретній комісії, яка засідає в жіночій консультації. Головна мета цієї комісії полягає у встановленні найбільш точного терміну вагітності та подальшої видачі лікарняного листа, що є підставою для оформлення декретної відпустки.

Жінки, що працюють на важкій роботі або відчувають нездужання під час вагітності, очікують відпустки по вагітності і пологах з великим нетерпінням. З кожним днем вагітності їм стає все важче виходити на роботу, що пов’язано з набряком ніг, болем у спині, запамороченнями. Крім того, багато матусь бажають витратити надається їм вільний час на підготовку кімнати новонародженого, придбання для нього першого приданого.

Таким чином, пройшовши на тридцятого тижня підтвердження строків гестації, жінці оформляють лікарняний лист, що підтверджує її непрацездатність на час вагітності та пологів. Федеральним законодавством визначена тривалість надання такого виду відпустки, яка дорівнює 140 днів, з яких 70 днів надається до настання пологів і 70 днів з дня народження малюка. У тому випадку, якщо у жінки народилася двійня або трійня, період декрету буде продовжено на 40 днів, при цьому вихід у такий відпуск здійснюється на два тижні раніше покладеного терміну, тобто з 28 тижня і складе 194 дні. У випадку народження недоношеної дитини або прояви будь-яких ускладнень у пологах, відпустки додаються 16 днів і він стає 156 днів. Положення про надання відпусток та їх терміни встановлені законодавчими актами та Трудовим кодексом.

Виплата належної майбутнім матерям допомоги здійснюється один раз, при цьому їм видається вся нарахована сума відразу. У разі продовження лікарняного, бухгалтерія підприємства проводить додаткові розрахунки виплат.

Підстави для оформлення відпустки по догляду за дитиною

Як оформити декретну відпустку

З того моменту, коли дія лікарняного листа, пов’язаного з вагітністю та пологами припинено, мати має право:

– приступити до роботи за попереднім місцем працевлаштування;

– взяти відпустку, пов’язаний з доглядом за дитиною до досягнення йому півтора років.

Практично кожна молода мати бажає доглядати за своєю дитиною як можна довше. Тільки мала частина матерів приступає до праці одразу ж після закінчення лікарняного. Зазвичай це кар’єристки, жінки, які бояться втратити свою кваліфікацію або ті, у кого настало важке матеріальне становище.

Ті матусі, які всупереч всьому воліли материнство, має право використовувати додаткову відпустку, який може бути наданий на підставі заяви. В ньому мати повинна вказати, що бажає перебувати з дитиною до півтора років. Датується таку заяву днем закриття лікарняного. Таким чином, день відходу у відпустку точно збігається із днем, коли жінка повинна була приступити до роботи у зв’язку з припиненням її тимчасової непрацездатності.

Материнський відпустку використовується переважною більшістю жінок. Статистика показує, що майже кожна з матерів пов’язує цю відпустку з:

– бажанням народити протягом декількох найближчих років другого малюка;

– відсутністю можливості і небажанням направлення дитини в ясла;

– недовірою до стороннім людям, готовим надавати догляд стосовно дитини;

– сімейним фінансовим благополуччям.

Порядок виходу в декрет

Порядок виходу в декрет

Після отримання в жіночій консультації лікарняного листка, що свідчить про вагітності і майбутніх пологів, жінка подає на ім’я свого роботодавця заяву про відхід у декрет, до якого і докладає даний лікарняний. Виконання цих дій і прийнято вважати початком декретної відпустки.

Сучасні жінки нерідко ігнорують цю можливість і не припиняють роботу до самого останнього моменту. Законодавством заборонено отримання виплат по лікарняним разом із заробітною платою. Багато роботодавці знаходять можливість обходу цього правила, в результаті чого працює вагітна жінка користується обома видами доходів.

Оплата лікарняного повинна бути здійснена роботодавцем не пізніше 10 днів з того моменту, коли документ про непрацездатність був наданий. Крайнім терміном проведення виплати є остання заробітна плата, яка виплачується перед декретом.

Особливості оплати декретної відпустки

Відпустка по вагітності та пологах оплачується на підставі лікарняного листка, який може бути виданий на:

– 140 днів, у разі проведення звичайних природних пологів;

– 156 днів, при виникненні ускладнень під час пологів;

– 194 дні, при виношуванні та народженні двох і більше дітей.

Декретна відпустка надається матері на підставі його власної заяви. Його початок настає з дня, наступного за днем закінчення лікарняного. Оплата такої відпустки здійснюється в розмірі 40 % від середньомісячного заробітку.

Середньоденний розрахунок виконується за два останніх роки. Так, для розрахунку беруться показники заробітної плати за попередні 24 місяці, в які не входять соціальні допомоги. Дана сума підлягає поділу на 730 (кількість календарних днів у двох роках).

Отримане значення середньоденного заробітку підлягає множення на кількість днів, яке визначено лікарняним листом або заявою про виході в декрет. Нарахована допомога не підлягає оподаткуванню.

Нерідко трудового стажу роботи на одному підприємстві не достатньо для проведення традиційного розрахунку. У таких випадках за основу розрахунку приймається вся заробітна плата жінки, отримана на даному підприємстві. Вона підлягає поділу на кількість фактично відпрацьованих днів. У тому випадку, якщо отримане значення буде нижче мінімального розміру оплати праці, виплата буде здійснена в розмірі МРОТ.

Мінімальний розмір декретних відпускних

Мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах в 2016 році становить:

– при звичайних пологах, коли в розрахунок береться 140 днів – 28 555 рублів 80 копійок;

– при ускладнених пологах, коли в розрахунок береться 156 днів – 31 818 рублів 87 копійок;

– при народження кількох дітей відразу, коли в розрахунок береться 194 дні – 39 569 рублів 62 копійки.

Максимальний розмір декретних відпускних

Допомога, яка виплачується у зв’язку з вагітністю та пологами має і верхню межу. Розраховуючи допомога в 2016 році, беручи за базу показники 2014 – 2015 років, страхова база не може перевищувати:

– при нормальних пологах – 248164,38 рубля;

– при пологах з ускладненнями – 276526,03 рубля;

– при вагітності та пологах двох і більше дітей – 343884,93 рубля.

Проведення розрахунку та виплати додаткової лікарняного, пов’язаного з ускладненнями, що виникли під час пологів, здійснюється окремо, після надання листка непрацездатності у бухгалтерії. Перерахування коштів повинно бути здійснене протягом 10 днів.

Особливості оплати декретної відпустки догляду по догляду за дитиною до 1,5 років

Відпустка, яка надається матері дитини до досягнення нею півтора років, оплачується частково. Мати отримує лише 40% свого середньомісячного доходу, одержуваного на тому підприємстві, де вона офіційно працевлаштована. Для розрахунку середньомісячної зарплати використовується спеціальна формула.

Розраховуючи виплати для жінки, яка перебуває у відпустці з дитиною, яка не досягла півтора років, бухгалтер примножує середньоденний заробіток на 30.4, а після виділяє з отриманого результату 40%.

У 2016 році мінімальний розмір допомоги по догляду за дитиною до 1,5 років становить 2908,62 рубля, а на наступних дітей — 5817,24 рублів.

Даний вид відпустки включається у загальний стаж роботи, при цьому, допомога, яка нараховується, досить негативно позначається на пенсійному накопиченні.

З того моменту, коли дитина досягає віку в 1.5 року, у жінки виникає право на використання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років. Якщо ж жінка є матір’ю декількох більш старших дітей, мати має право взяти відпустку до досягнення молодшим дитиною 4,5 років. Дане нововведення з’явилося в законодавстві лише в 2014 році. Така відпустка повністю не оплачується, його термін, у разі перебування в ньому з першою дитиною, не включається в загальний трудовий стаж. З появою другої дитини, 3 роки відпустки по догляду за дітьми будуть зараховані до стажу, наступні діти дозволять зарахувати 4,5 року відпусток у загальний стаж.

На час перебування жінки в декреті, роботодавець зобов’язаний зберегти за нею її робоче місце, яке повинно бути їй надано в день припинення її лікарняного або відпустки. У тих випадках, коли робоче місце зберегти не вдається, у зв’язку з його скороченням, що вийшла з декрету жінці надається інше робоче місце, заробітна плата на якому не може бути нижчою, ніж та, яка була на момент початку декретної відпустки.

На відміну від самого декрету, право на оформлення відпустки по догляду за дитиною надано не тільки матері. Таким правом може скористатися батько дитини, бабуся, дідусь, тітка і дядько малюка. Для оформлення такої відпустки заявнику необхідно надати письмове підтвердження того, що інші члени сім’ї не скористалися ним.

Для того щоб молода мати змогла отримати належні їй виплати, їй рекомендується ознайомитись із актуальним законодавством у сфері соціального забезпечення вагітних і народили жінок. Грошові кошти та матеріальні блага не можуть бути зайвими в тій родині, де тільки нещодавно з’явився новонароджений дитина.